Phương pháp dạy
Hoạt động
 • á

 • SD

 • er

 • sv

 • N

 • K

 • J

 • H

 • D

 • F

 • S

 • A

 • P

 • I

 • U

 • Y

 • T

 • R

 • E

 • Ư

 • Q

 • 07

 • 06

 • 05

 • 03

 • 02

 • 06

 • 08

 • 09

 • 87

 • 57

 • 89

 • 34

 • 27

 • 29

 • 28

 • 27

 • 26

 • 246

 • 23

 • 22

 • 21

 • 18

 • 17

 • 16

 • 15

 • 14

 • 13

 • 12

 • 11

 • 10

 • 9

 • 8

 • 7

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 1

Hỗ trợ trực tuyến
Cô Thảo - MN Mặt Trời Đỏ
Kiểm tra internet
0819018738
Cô Kha - MN Tân Đức
Kiểm tra internet
0866632538

♦ Thông Báo Buổi Họp Phụ Huynh Đầu Năm năm học 2016-2017

Thông Báo Buổi Họp Phụ Huynh Đầu Năm

 

           TRƯỜNG MN Tân Đức                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                            ---- oOo ----  

THÔNG BÁO

   BUỔI HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

  

Nhằm xây dựng mối liên kết bền vững giữa nhà Trường và quý phụ huynh trong suốt quá trình học tập của các bé. Trường Mầm Non Tân Đức tổ chức buổi họp Phụ huynh đầu năm: 

- Thời gian:   15h00, Chiều thứ 4 ngày 28 tháng 09 năm 2016. 

- Địa điểm:    Tại lớp lá Trường Mầm Non Tân Đức 

Sự hiện diện của các bậc phụ huynh sẽ là niềm vinh dự lớn cho Trường cũng như góp phần thành công cho buổi họp đầu năm, xây dựng mối liên kết bền vững giữa trường và quý phụ huynh trong suốt quá trình học tập của các bé .

 

            Trân trọng kính chào! 

 

                                                                         Ngày 26 tháng 09 năm 2016

                                                                                        Hiệu Trưởng

                                                                                        (Đã Kí)

 

                                                                                   Trần Thị Xuân Mai


» Các tin khác
- Tổ chức liên hoan Ngày Lễ hội 22/12 và Bé vui với Noel (21/12/2015)
- Thông Báo Buổi Họp Phụ Huynh Đầu Năm (01/10/2015)
Trang: 1
Giấy chứng nhận
Góc phụ huynh