Phương pháp dạy
Hoạt động
 • á

 • SD

 • er

 • sv

 • N

 • K

 • J

 • H

 • D

 • F

 • S

 • A

 • P

 • I

 • U

 • Y

 • T

 • R

 • E

 • Ư

 • Q

 • 07

 • 06

 • 05

 • 03

 • 02

 • 06

 • 08

 • 09

 • 87

 • 57

 • 89

 • 34

 • 27

 • 29

 • 28

 • 27

 • 26

 • 246

 • 23

 • 22

 • 21

 • 18

 • 17

 • 16

 • 15

 • 14

 • 13

 • 12

 • 11

 • 10

 • 9

 • 8

 • 7

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 1

Hỗ trợ trực tuyến
Cô Kha - MN Tân Đức
Kiểm tra internet
0866632538
Cô Thảo - MN Mặt Trời Đỏ
Kiểm tra internet
0819018738

♦ Hồ Sơ Đăng Ký Nhập Học

THỦ TỤC NHẬP HỌC

1 . Đơn xin nhập học ( Mẫu của trường )

2 . Giấy chứng nhận sức khỏe ( Mẫu của trường)

3 . Bảng điều tra đặc điểm tâm lý ( Mẫu của trường )

4 . Bảng sao giấy khai sinh

5 .  Hộ khẩu , KT3 ,hoặc  tạm trú tạm vắng

6 . 4 tấm hình 3x4 (Ghi họ tên , ngày tháng năm sinh của  sau mỗi tấm hình )

   Chân thành cảm ơn quí phụ huynh !


» Các tin khác
- quy định nhập học (26/07/2015)
Trang: 1
Giấy chứng nhận
Góc phụ huynh