Phương pháp dạy
Hoạt động
 • á

 • SD

 • er

 • sv

 • N

 • K

 • J

 • H

 • D

 • F

 • S

 • A

 • P

 • I

 • U

 • Y

 • T

 • R

 • E

 • Ư

 • Q

 • 07

 • 06

 • 05

 • 03

 • 02

 • 06

 • 08

 • 09

 • 87

 • 57

 • 89

 • 34

 • 27

 • 29

 • 28

 • 27

 • 26

 • 246

 • 23

 • 22

 • 21

 • 18

 • 17

 • 16

 • 15

 • 14

 • 13

 • 12

 • 11

 • 10

 • 9

 • 8

 • 7

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 1

Hỗ trợ trực tuyến
Cô Thảo - MN Mặt Trời Đỏ
Kiểm tra internet
0819018738
Cô Kha - MN Tân Đức
Kiểm tra internet
0866632538

♦ Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020

  Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020
 

Thực hiện Quyết định số 2361/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục.


Mục tiêu đặt ra là tăng cường các giải pháp đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phát hiện, trợ giúp học sinh có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực học đường.


Kế hoạch này được triển khai tại tất cả các cơ sở giáo dục từ cấp học mầm non đến trung học phổ thông trên phạm vi toàn quốc. Kế hoạch này áp dụng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ em, học sinh đang học tại các nhà trường. Đặc biệt là nhóm đối tượng trẻ em, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em, học sinh là người dân tộc thiểu số đang sống tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.


Theo kế hoạch, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao nhận thức và năng lực của học sinh, giáo viên, cán bộ phụ trách công tác Đoàn - Đội và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục về phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hình thức xâm hại trẻ em.

Theo đó xây dựng tài liệu truyền thông nâng cao nhận thức, bao gồm cả giáo dục pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em; xây dựng tài liệu tập huấn nâng cao năng lực cho học sinh, giáo viên, cán bộ phụ trách công tác Đoàn - Đội, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục về công tác phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ học sinh có nguy cơ và học sinh bị xâm hại, bạo lực học đường; xử lý các hành vi bạo lực học đường (các kỹ năng về phát hiện, đánh giá rủi ro, hỗ trợ tâm lý, kết nối chuyển gửi).


Tổ chức tập huấn cho học sinh, giáo viên, cán bộ phụ trách công tác Đoàn - Đội, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục về phương pháp kỷ luật tích cực, bao gồm các chủ đề như: tự nhận thức, kiến thức về quyền trẻ em, các giai đoạn phát triển của trẻ, sử dụng giao tiếp tích cực và kỷ luật tích cực, biện pháp hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và khuyết tật, tầm quan trọng của môi trường học tập của trẻ em, cũng như hiểu rõ vai trò của các nhóm đồng đẳng của trẻ.


Tăng cường hệ thống hỗ trợ và bảo vệ trẻ em trong trường học
Ngành Giáo dục sẽ nghiên cứu tổ chức thí điểm thành lập tổ công tác xã hội trong trường học nhằm tăng cường nguồn lực và kỹ thuật đối với công tác bảo vệ trẻ em, hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh khuyết tật; tạo sự kết nối, chia sẻ với mạng lưới hỗ trợ trong hệ thống giáo dục và ngoài cộng đồng góp phần tạo nên môi trường giáo dục thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.


Xây dựng quy trình bảo vệ trẻ em trong trường học, bao gồm: phát hiện, thông báo, chuyển gửi, hỗ trợ để giúp giáo viên và học sinh loại bỏ bạo lực trong trường học và hỗ trợ giáo viên, học sinh trong việc đối phó với các tình huống bạo lực. Tăng cường các hoạt động tham vấn tâm lý học đường, giáo dục kỹ năng sống, quản lý trường hợp.


Đồng thời tổ chức các hội nghị, hội thảo kỹ thuật tham vấn kinh nghiệm từ các tổ chức quốc tế và các địa phương về quy trình cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ trẻ em trong trường học.


Bên cạnh đó tăng cường cơ sở pháp lý hướng dẫn bảo vệ trẻ em trong trường học. Xây dựng, thu thập hệ thống số liệu, giám sát liên quan đến bạo lực trẻ em trong các nhà trường để theo dõi việc thực hiện kỷ luật phi bạo lực đối với trẻ em và những ảnh hưởng, tác động của nó đối với kết quả học tập cũng như quá trình phát triển của trẻ em.

 


» Các tin khác
- freee (13/07/2022)
- Nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2014 - 2015 (04/11/2015)
- Những bông hoa đẹp trong ngành giáo dục (04/11/2015)
- Chỉ 21% trẻ dưới 3 tuổi đến trường (07/10/2015)
- Các trường ở TP HCM phải tổ chức khám sức khỏe cho học sinh (01/10/2015)
- 7 điều cần dạy con trước khi bé đi học mẫu giáo (01/10/2015)
- Các Mẹ cần biết gì khi trẻ học Mầm non? (01/10/2015)
- Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế áo trung thu với những họa tiết ngộ nghĩnh và dễ thương tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. (28/09/2015)
- Lưu ý dấu hiệu bất thường của trẻ khi bắt đầu đi học (16/09/2015)
- “Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con”: Hãy học cách nuôi con của khỉ! (27/08/2015)
Trang: 1 2 3 Tiếp theo Cuối cùng
Giấy chứng nhận
Góc phụ huynh